АнвІ ТРаНс
Транспортування ADR вантажу

Перевезення небезпечних вантажів

«Анві Транс» дотримується міжнародних та національних стандартів та правил щодо перевезення небезпечних вантажів, контролює безпеку вантажу під час транспортування.   Забезпечуємо відповідною документацією та дотримання процедур при кордонних перетинах, а також забезпечуємо всі заходи безпеки при завантаженні та розвантаженні НВ. Загальна мета Анві Транс полягає в тому, щоб забезпечити безпечне та надійне перевезення НВ з мінімальними ризиками для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Вимоги щодо транспортування ADR вантажів

Організація транспорту небезпечних вантажів здійснюється відповідно до різних міжнародних і національних стандартів та правил, включаючи Рекомендації Організації Об’єднаних Націй з транспорту небезпечних вантажів (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods), Конвенцію про міжнародну дорожню перевезення небезпечних вантажів (ADR), також Конвенцію про міжнародне повітряне право (ICAO) та інші.

Основні вимоги щодо перевезення небезпечних вантажів полягають у наступному:

 • Визначення класу небезпеки відповідно до характеристик вантажу та встановлення правил для його пакування та маркування;
 • Використання відповідних засобів транспорту та забезпечення безпеки вантажу під час транспортування;
 • Застосування заходів безпеки при завантаженні та розвантаженні небезпечних вантажів;
 • Оформлення відповідної документації та дотримання процедур при кордонних перетинах;
 • Підготовка персоналу, який займається транспортуванням небезпечних вантажів, та забезпечення необхідного рівня безпеки.

ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ І ТЕРМІНИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

  Класи ADR вантажів

  Міжнародна угода про міжнародні автомобільні перевезення небезпечних вантажів (АDR) класифікує небезпечні вантажі на основі їх небезпечних властивостей на 9 класів. Кожен клас відображає різний рівень небезпечності вантажу та встановлює вимоги до упакування та маркування вантажів. Класифікація АДР передбачає існування підкласів, які деталізують основні класи небезпечних вантажів. У залежності від різних характеристик, підкласи можуть мати власні особливості перевезення та правила безпеки. Основні підкласи АДР включають наступні категорії:
  Нижче наведено короткий огляд кожного класу та підкласу небезпечних вантажів згідно з угодою ADR:

  Вибухонебезпечні речовини: включає вибухонебезпечні речовини та предмети, які можуть спричинити вибух або утворення газу. Цей клас поділяється на 6 підкласів.

  1.1 – Вибухонебезпечні речовини і предмети, які масовим експлозивом піддаються повному розриву.

  1.2 – Вибухонебезпечні речовини і предмети, які масовим експлозивом не піддаються повному розриву.

  1.3 – Вибухонебезпечні речовини і предмети, які утворюють вогнегасні гази, або які піддаються повільному горінню.

  1.4 – Вибухонебезпечні речовини і предмети, які не є масовими експлозивами, але містять в собі незначну кількість вибухонебезпечних речовин.

  1.5 – Вибухонебезпечні речовини і предмети, які незначно реагують з водою або іншими речовинами, і які не піддаються масовому вибуху.

  1.6 – Вибухонебезпечні речовини і предмети, які не є масовими експлозивами, але можуть вибухнути в результаті значного нагрівання або дії інших стимулів.

  Гази: включає газоподібні речовини, які можуть бути стиснуті або рідкісні. Цей клас поділяється на 3 підкласи в залежності від характеру небезпечної речовини.

  2.1 – Гази, які легші за повітря, з винятком отруйних газів.

  2.2 – Гази, які важчі за повітря, з винятком отруйних газів.

  2.3 – Отруйні гази.

  Легкозаймисті рідини: включає рідини з високою легкозаймистістю, такі як бензин, розчинники, ефіри, спирти та інші.

  3.1: Горючі рідини з температурою запалення нижче 23°C
  3.2: Горючі рідини з температурою запалення від 23°C до 60°C
  3.3: Горючі рідини з температурою запалення вище 60°C

  Тверді речовини: включає тверді речовини, які можуть бути легко запалювані або незапалювані, та можуть бути небезпечними при контакті з водою.

  4.1 – Займисті тверді речовини, які можуть підтримувати горіння, наприклад сірка.

  4.2 – Речовини, що піддаються швидкому горінню, наприклад магній, алюміній.

  4.3 – Речовини, що піддаються повільному горінню, наприклад вугілля.

  Це речовини, які можуть спричинити горіння та підтримувати його. Вони можуть реагувати з іншими речовинами, в тому числі з горючими рідинами та газами, тому вимагають особливої уваги та обережності при транспортуванні.

  5.1: Окислюючі речовини

  5.2: Органічні перекиси

  Це речовини, які можуть бути шкідливими для здоров’я людей та тварин. Вони можуть викликати різні захворювання, включаючи рак, та мають великий потенціал для загрози довкіллю.

  6.1: Токсичні речовини

  6.2: Інфекційні речовини

  Це речовини, які містять радіоактивні ізотопи. Вони можуть бути небезпечними для здоров’я та довкілля, якщо їх не транспортувати правильно та відповідно до міжнародних стандартів.

  Це речовини, які можуть спричинити пошкодження матеріалів та поверхонь через корозію. Вони можуть бути шкідливими для здоров’я людей та небезпечними для довкілля, якщо їх не транспортувати правильно.

  8.1: Гострі отруйні речовини

  8.2: Інші отруйні речовини

  Це різноманітні речовини, які не підпадають під інші класифікації, але все ще можуть бути небезпечними для здоров’я людей та довкілля.

  9.1: Речовини, які можуть створювати небезпеку при контакті з водою

  9.2: Різні небезпечні речовини й вироби, не віднесені до інших класів

  Допоможемо вам:

  Гарантуємо:

  Перевозимо:

  Кожна з цих категорій включає, різні види хімічних речовин, бактерій, вірусів та інших небезпечних матеріалів, які можуть становити загрозу для здоров’я людей та довкілля при неналежному перевезенні та обробці. Кожен підклас має свої вимоги щодо упакування, маркування, перевезення та інших аспектів безпеки, які необхідно дотримуватись при перевезенні цих вантажів, які регулюються АДР.

  При перевезенні небезпечних вантажів, які відповідають вимогам АДР, водій має мати дозвіл на перевезення цих вантажів. В Україні такий дозвіл називається “Свідоцтво про право на перевезення небезпечних вантажів”. Для отримання цього свідоцтва необхідно пройти спеціальну підготовку, пройти відповідні іспити та скласти практичне випробування. Крім того, автомобіль, який перевозить небезпечні вантажі, повинен мати спеціальне обладнання та позначення, які відповідають вимогам АДР.

  Транспортування небезпечного вантажу

  Для перевезення небезпечних вантажів (АДР) вантажовласник повинен надати перевізнику документи, що підтверджують дозвіл на перевезення цих вантажів. Зазвичай, ці документи включають:

  1. Довідку про небезпечність вантажу (ДНВ), яка містить інформацію про класифікацію небезпечного вантажу, його назву, кількість, виробника та інші дані.
  2. Дозвіл на перевезення небезпечного вантажу (ДПН), виданий компетентним органом, який підтверджує право перевезення цих вантажів.
  3. Митний декларант на вантаж, який містить інформацію про вантаж, його призначення, вартість та інші деталі.
  4. Перелік вантажів, що перевозяться, з вказівкою їх класу небезпеки та кількості.
  5. Документи, що підтверджують відповідність вантажу вимогам транспортного засобу.
  6. Інші необхідні документи, такі як контракти, договори, інвойси тощо.

  Для перевезення небезпечних вантажів (АДР) перевізник повинен надати:

  • документи, що підтверджують дозвіл на перевезення АДР вантажів
  • сертифікати на транспортний засіб
  • технічний паспорт
  • страховий поліс
  • а також мати відповідні ліцензії на перевезення АДР.

  Для забезпечення безпеки під час перевезення АДР також необхідно дотримуватися вимог стандартів та правил, що встановлюються законодавством.

  Чи потрібно митне оформлення АДР вантажів?

  Так, вантажі, які відносяться до категорії АДР, потребують митного оформлення. Митне оформлення передбачає подання необхідних документів та отримання відповідних дозволів на перевезення вантажу. Замитнення полягає в проведенні митного контролю за вантажем з метою забезпечення відповідності вимогам митного законодавства.

  Таким чином, митне оформлення є обов’язковою процедурою для перевезення вантажів АДР. Також залежить від конкретних умов перевезення і правил країн, між якими здійснюється транспортування. Перевізник повинен отримати дозвіл на перевезення вантажу АДР від митних органів. Для цього зазвичай потрібно надати відповідну документацію, включаючи документи, які підтверджують клас і характеристики вантажу, а також інші необхідні документи відповідно до правил країн, між якими здійснюється перевезення.

  З якими складнощами може зіткнутися власник небезпечного вантажу?

  Власник небезпечного вантажу може зіткнутися зі складнощами на кожному етапі перевезення вантажу. Основні складнощі пов’язані з митним оформленням, вимогами щодо безпеки, зберіганням та маркуванням небезпечного вантажу.

  З митним оформленням пов’язані складнощі, пов’язані з вимогами до оформлення документів, декларуванням вантажу, оплатою митних зборів та іншими процедурами, які можуть бути вимогливі для власника небезпечного вантажу.

  Окрім того, власник небезпечного вантажу повинен дотримуватися вимог щодо безпеки при транспортуванні вантажу, які встановлені національними та міжнародними організаціями, зокрема Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародною дорожньою федерацією (МДФ). Вимоги стосуються правильного пакування та маркування вантажу, забезпечення його безпеки при транспортуванні та доставці до місця призначення.

  Для зберігання та перевезення небезпечного вантажу необхідно використовувати відповідне обладнання та техніку, що відповідає вимогам безпеки та безпечного транспортування вантажу. Не відповідне обладнання та техніка можуть стати причиною аварії під час перевезення небезпечного вантажу. Порушення цих правил може призвести до серйозних наслідків, таких як викиди небезпечних речовин, пожежі та вибухи.

  Митне оформлення АДР вантажу

  Брокер займається митним оформленням небезпечних вантажів, включаючи вимоги згідно з міжнародними стандартами, такими як Конвенція про міжнародну автомобільну перевезення небезпечних вантажів (ADR).

  Брокер також консультує власників вантажів щодо правил і вимог перевезення небезпечних вантажів, включаючи вимоги безпеки і заборони на перевезення деяких видів вантажів, які можуть становити небезпеку для перевізника, інших вантажів або оточуючого середовища.

  Брокер при оформленні АДР займається рядом дій, серед яких:

  1. Консультування власника вантажу щодо вимог законодавства та порядку оформлення документів на перевезення небезпечних вантажів.
  2. Визначення класу небезпеки вантажу та підготовка необхідних документів на його перевезення.
  3. Перевірка наявності необхідних дозволів на перевезення небезпечних вантажів та оформлення заявок на їх отримання. Допомагає власникам вантажу забезпечити документи, які необхідні для митного оформлення, включаючи заявки на дозволи, сертифікати якості та безпеки, технічну документацію і так далі Взаємодія з митними органами та іншими державними установами щодо оформлення необхідних документів та забезпечення дозволів на перевезення вантажу.
  4. Взаємодія з транспортними компаніями щодо планування маршруту, визначення типу транспорту та умов перевезення небезпечних вантажів.  Контроль за дотриманням правил перевезення небезпечних вантажів, в тому числі за умовами їх упакування, маркування та маршрутом перевезення. 
  5. Розроблення планів дій в разі аварійних ситуацій під час перевезення небезпечних вантажів та надання рекомендацій щодо їх запобігання.
  6. Підготовка та зберігання документації на перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог законодавства.

  Репутація

  Десятки позитивних відгуків в інтернеті рекомендують нас як надійного партнера

  Досвід - з 2010 р.

  За багато років роботи на ринку вантажоперевезень ми навчилися вирішувати завдання будь-якої складності

  Надійність

  Ми супроводжуємо ваш вантаж на усіх етапах його перевезення і вирішуємо будь-які виникаючі труднощі